و اما امروز...

امروزصدای آهنگهای لس آنجلسی آن قدر بلند است که فریادهای«حاج مهدی باکری» به گوش نمی رسد!!!

امروزهمه «حاج ابراهیم همت» را با اتوبان همت می شناسند!!!

امروزنام شهید رابرای اینکه بچه ها خشونت طلب بارنیایند از کوچه ها برداشته و نام نگین وجاویدمی گذارند!!!

امروز ستارگان هالیوود آنقدرزیادند که دیگر کسی ستارگان درخشان کربلای ایران را نمی بیند!!!

امروزهمه به دنبال کسب نام هستند و گمنامی فقط برای شهدا به ارث رسیده است!!!

امروزجانبازان موجی را از اجتماع دور نگه می دارند تا آسیبی به افکار عمومی نرسانند!!!

امروز کسی نمی داند، مهدی باکری در وصیت نامه خود از خدا خواسته بود جسدش برنگردد و تکه ای از زمین را اشغال نکند!!!

امروزکسی نمی داند، شب عملیات خیبر حاج مهدی باکری، برادرش حمید باکری را جاگذاشت و رفت!!!

امروزکسی نمی داند مهدی زین الدین، رتبه چهار کنکور سراسری را داشت!!!

امروز کسی نمی داند تکه های پیکر شهیدی را درون گونی برای خانواده اش فرستاده بودند!!!

امروز مانتو ها روز به روز تنگ تر و کوتاه تر می شود!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید