مصلح جهانی در کتاب عهد جدید

سوال: آیا در کتب عهد جدید سخنی از مصلح جهانی به میان آمده است؟

جواب: نشانه هایى از مصلح جهانی در کتب عهد جدید (اناجیل وملحقات آن) موجود است که دو مورد ذکر می گردد:
1ـ در انجیل «متى»، فصل 24، مى خوانیم:
چون که برق از مشرق بیرون مى آید و تا به مغرب ظاهر مى گردد، آمدن فرزند انسان نیز چنین خواهد بود...
خواهند دید فرزند انسان را بر ابرهاى آسمان که مى آید با قدرت و جلال عظیم!
و فرشته هاى خود را (یاران خود را) خواهد فرستاد با صور بلند آواز.
و آنان برگزیدگانشان را جمع خواهند نمود.
2ـ و در انجیل «لوقا»، فصل دوازدهم، آمده است:
کمرهاى خود را بسته و چراغهاى خود را افروخته دارید، و شما مانند کسانى باشید که انتظار آقاى خود مى کشند، تا هر وقت بیاید و در را بکوبد بیدرنگ براى او باز کنید!(1)

پی نوشت:

(1) . گردآوری از کتاب: حکومت جهانی مهدی(عج)، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ص 56.

/ 0 نظر / 14 بازدید