آیا امانت دار هستی؟

چقدر امانت داری کردی؟

کتابت را به دوستت می دهی ومی گویی:

مواظب باش چای رویش نریزد،جلوی دست خواهرزاده ات نگذاری رویش خط خطی کند...

تو به عنوان مالک آن کتاب آخرین توصیه ها را به دوستت می کنی

وچقدر ناراحت می شوی از ان روزی که در امانت خیانت کند!

........................

خدا تو را می آفریند وبه عنوان مالک وجودت توصیه می کند که:

مواظب تار مویت باش که نگاه نامحرم روی آن ننشیند،

مراقب جسمت باش مبادا چشمان هرزه رویش خط خطی کند،

هوای نگاهت را داشته باش نکند نظر بازی کنی و...

منبع: وبلاگ حجاب ممنوع!!!

/ 0 نظر / 17 بازدید