چرا چادر نه؟!

سلام

خیلی ها حجاب رو کنار گذاشتن چون:

متلک می شنون نه تنها از پسرای تو خیابون که حتی از دخترای فامیلشون‘‌از پسرای فامیلشون و...

کسی تحویلشون نمی گیره و از چشم می افتن حتی از چشم دخترای فامیلشون از جشم دخترعمو‘ دخترخاله و...

با چادر اذیت می شن‘‌گرماشون می کنه 

منبع:وبلاگ حجاب ممنون!!!

همه ی اینها اگه در جامعه ی ما باشه که هست ولی کنارش جاهایی و کسانی هستن که به حجاب تو ارزش قائلند و به تو افتخار می کنن بستگی داره بخوای کدوم طرفی باشی

تازه تمام اینایی که گفتی برای مسلمان های قبل از ما حتی از زمان پیامبر هم بوده اما

اما

به جان خریدن این ها در مقابل رضایت خدا نمی ارزه؟

تو با حجابت داری با خدا معامله می کنی

/ 0 نظر / 16 بازدید