و اما امروز...

مرد دنیای امروز به دنبال زن با حیا و آرامش دهنده می گردد و زن دنیای امروز به دنبال مرد غیور با عفت است. تعجب آنکه مرد چشم چرانی و دوست یابی می کند تا به دلخواه اش برسد و زن خودآرایی و بی حیایی میکند تا مردش را بیابد!

وشیطان به هر دو می خندد و مولا بر هر دو نگران...

/ 0 نظر / 20 بازدید